Детское счастье

Автор: Ян Питер Гейе (Jan Pieter Heije)

Перевод: Валиковой С.И.

Детское счастье

Ещё мала,

Творцу мила,

Я создана для счастья.

С любовью бог

Мне дать смог платья и пирог,

игрушки, люльку, сласти.

Люблю покой,

Учусь легко,

Иных забот не зная.

К концу игра —

Устав, засну, и до утра

в объятьях крепких сна я.

Будь, бог, любим

и  мною чтим

за то, что так богата!

В душе и вслух

Должна я славить божий дух

С утра и до заката.

 

Het kinderlijk geluk

Ik ben een kind,

Van God bemind,

En tot geluk geschapen.

Zijn liefde is groot;

´k Heb speelgoed kleedren, melk en brood,

Een wieg om in te slapen.

Ik leef gerust;

Ik leer met lust;

Ik weet nog van geen zorgen.

Van ´t speelen moe,

Sluit ik mijn oogjens ´s avonds toe,

En slaap tot aan den morgen.

Geloofd zij God

Voor ´t ruim genot

Van zo veel gunstbewijzen!

Mijn hart en momd

Zal hem, in elken morgenstond,

En elken avonf prijzen.

Детское счастье / Het kinderlijk geluk

Детское счастье / Het kinderlijk geluk

 

Оставить комментарий